Over de Stichtingkoe

Op 13 maart 2012 is de Stichting Pleegzorgboerderij De Parelhoeve opgericht om financieel te kunnen ondersteunen op het gebied van inrichtings-investeringen en projecten ten behoeve van het realiseren van een optimale leef- en speelruimte op De Parelhoeve.

Ook ondersteunt de Stichting o.a. in de extra kosten voor de pleegkinderen die op De Parelhoeve wonen om zodoende voor hen meer mogelijk te maken.

De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.