boerWat is pleegzorg?

Een kind kan het beste thuis opgevoed worden, daar is iedereen het over eens. Maar soms is dat niet mogelijk. Als de problemen in een gezin niet met hulp thuis opgelost kunnen worden, dan is pleegzorg het beste alternatief. Het benadert de gezinssituatie het meest.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een gezin tijdelijk voor een kind van een ander zorgt. Iedereen van 21 jaar en ouder die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden, kan mogelijk pleegouder worden. Voor een paar dagen, in een crisissituatie, maar soms ook voor een aantal maanden of jaren.

De pleegkinderen van de William Schrikker Pleegzorg hebben al het nodige meegemaakt en zijn vaak door de kinderrechter uit huis geplaatst. Bij het merendeel is er sprake van een hechtings- en loyaliteitsproblematiek. De kinderen kunnen een psychische of lichamelijke beperking hebben of ouders hebben met een beperking. Al met al een volle rugzak. Dat vraagt om een specialistische aanpak. Pleegouders en pleegzorgwerker vormen samen een team om een pleegkind de zorg te geven die nodig is. Blijven met elkaar goed in gesprek. En geven of maken ruimte voor de biologische ouders.

Pleegzorg is intensief, maar ook erg waardevol. Kinderen bloeien op door de veiligheid en structuur in een gezin. Leren (weer) genieten van alledaagse dingen. Komen tot rust na een zeer bewogen periode in hun leven. Pleegzorg is een bijzondere en mooie vorm van zorg.

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals crisispleegzorg, vakantie-en weekendpleegzorg en kortdurende pleegzorg, maar Leo en Jannette hebben pleegkinderen welke langdurig bij hen blijven: langdurige pleegzorg dus. Hierbij is het duidelijk dat het kind voor lange tijd niet meer thuis kan wonen en voor langere tijd in het pleeggezin zal blijven (in ieder geval tot het 21e levensjaar). De pleegzorgwerker heeft regelmatig contact met het pleeggezin.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Interessante websites:

William Schrikker Pleegzorg

Pleegzorg Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen